ביטוח חיים

ביטוח חיים – הדרך להבטחת מקור פרנסה למשפחה במקרה של אסון

ביטוח חיים הוא ביטוח המאפשר קבלת כספים, סכום כסף חד פעמי או קצבה חודשית, במקרה של מוות או במקרה של אובדן הכנסה. בכל מקרה של אסון או פגיעה גופנית קשה, ביטוח החיים עשוי להציל את המשפחה ולהבטיח מקור הכנסה. אל תגידו לי זה לא יקרה ואל תתעלמו מהבעיה, לכל אחד מאתנו יש סיכוי כי הנורא מכל יקרה. כדי להבטיח את הביטחון הכלכלי של המשפחה ושל השאירים צרו קשר מיד עם "יצחק להב, סוכן ביטוח", הוא ישמח להסביר לכם על היתרונות והחשיבות של ביטוח החיים ולסייע לכם לרכוש את פוליסת הביטוח המתאימה.

מהם הסוגים של ביטוח חיים?

ביטוח חיים סטנדרטי מכסה מקרי מוות או מקרים של אובדן כושר עבודה. הסכום החודשי שאותו משלם המבוטח מבטיח למשפחה תשלום קבוע מראש, חד פעמי או חודשי, בכל מקרה של מוות או אובדן כושר עבודה במקרים שבהם הוא חלה או נפצע ואינו מסוגל להמשיך לעבוד.

ביטוח פנסיוני – הוא קרן פנסיה. החוק מחייב את העובד ואת המעביד להפריש כל חודש סכום כסף לקרן הפנסיה. ביטוח פנסיוני כולל גם ביטוח חיים. כאשר יגיע העובד לגיל הפרישה הוא יוכל למשוך את כספי הביטוח הפנסיוני. אם, חלילה, הוא יאבד את כושר העבודה או ימות, שאריו יקבלו את כספי הקרן.

ביטוח חיים ריסק מעניק כיסוי למקרה של מוות מוקדם לפני הגיל שבו מסיים המבוטח את תשלומי הביטוח. סכום הכסף שיקבל העובד יהיה בהתאם למצוין בפוליסה. בביטוח חיים ריסק משלם המבוטח דמי ביטוח חודשיים ובמקרה של מוות תקבל משפחתו פיצוי חד פעמי.

ביטוח מנהלים, על אף שמו ביטוח זה אינו מיועד רק למנהלים. זהו ביטוח הנעשה במסגרת העבודה ונחשב כהטבה הניתנת על ידי המעסיק לעובד. בביטוח מנהלים יש שלושה מרכיבים, מוות, אובדן כושר עבודה וחיסכון לגיל פרישה.

ביטוח חיים – ארבעה  דברים שכדאי לדעת

בעת ההצטרפות לביטוח חיים נדרש המבוטח לגילוי מלא של פרטים על מצבו הרפואי, על עיסוקו ועוד בהתאם לדרישות של חברת הביטוח. אי מסירת פרטים מלאים עשויה להביא לשלילת ביטוח החיים לאחר פטירת המבוטח. לאחר שנחתם ההסכם עם חברת הביטוח אין צורך ליידע אותה על כל שינוי במצב בריאותו של המבוטח.

לחברת הביטוח עומדת הזכות לסרב לבטח כל אדם, אך לאחר שנחתם הסכם בין המבוטח לחברת הביטוח, חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את פוליסת הביטוח. ביטול הפוליסה אפשרי רק אם לא עמד המבוטח בתשלומי הפוליסה לאחר שקיבל אזהרה מחברת הביטוח כי הוא מועמד לביטול הפוליסה.

בעת החתימה על ביטוח חיים יש לציין במפורש את שמות המוטבים בפוליסה בדרך שניתן  יהיה לזהות אותם בבירור.

גובה דמי הביטוח נקבע על ידי חברת הביטוח בהתאם לגורמים שונים כמו גילו של המבוטח, מצב בריאותו, והסיכונים שאליהם הוא חשוף במסגרת עבודתו.

דילוג לתוכן